Skal like saker behandles likt?

Tabellen over viser alle asylsøknader Norge mottok fra afghanske mindreårige asylsøkere den 06.05.2015. Totalt 4 søknader.

Årstall, kvartal og måned på venstre side, viser når disse fire fikk sine svar fra UDI.

Den første og heldigste fikk svar etter bare 33 dager. Han fikk bli her.
Den andre var også ganske heldig. Han fikk svar etter 184 dager. Han fikk også bli.

Den tredje, han ventet i 408 dager. Eller 13 måneder og 1 uke. Han fikk ikke bli.
Den fjerde, han ventet i 513 dager. Eller 16 måneder og 3 uker. Han fikk heller ikke bli.

De mindreårige asylsøkerne opplever det som et lotteri. Hvor vennene de møtte allerede første dag i Norge har fått bli, mens de som hadde uflaks, de fikk ikke bli.

Et system basert på flaks. Akkurat som lotto.

Kommentarer

kommentarer